कथा

लोहितकिनारका गोठ र गोठालाहरू"
लोहितकिनारका गोठ र गोठालाहरू"
Admin - सोमबार १ जनवरी २०२४
लोहितकिनारमा गोठालाहरूले भीम छपडीमा गोठको संसारी पूजा गर्दैछन्।अन्तरे,रुद्र,घिसिङ कान्छो,थारु जेठा,खत्री कान्छा,पौडेल बा,कोइराला काँइला,थपलिया भिनी,गोदार जेठा,उजुरे बा,सानो भाई लगायत सबै गोठाला र महाज...