रूबाइ

रूबाइ
रूबाइ
पातलो अन्तरे - बुधबार १३ डिसेम्बर २०२३
मैले आफैँलाई स्वीकारेँ, प्रगति नै प्रगति भोउनीले मलाई स्वीकारीन् झनै उन्नति भोहामीले एक अर्काको अस्थित्व कहिले मर्न दिएनौँसन्तान भए खुशी बढ्यो लाखौँको सम्पति भो पातलो अन्तरे